Kancelaria Adwokacka – adwokat Adam Krakowski

Prowadzona przeze mnie kancelaria świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz instytucji (na terenie całego Kraju). Głównymi obszarami jej działalności są: reprezentacja Klientów przed sądami i organami administracji publicznej, bieżące doradztwo prawne, przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów oraz sporządzanie opinii prawnych.

Podstawowe zasady, którymi kieruję się w swojej praktyce zawodowej to: rzetelność, kreatywność oraz poszanowanie norm wynikających z Kodeksu Etyki Adwokackiej. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i doskonalę warsztat pracy.

W kontaktach z Klientem priorytetem dla kancelarii jest poufność oraz przejrzystość rozliczeń. Równie istotne jest uwzględnienie stanowiska Klienta przy poszukiwaniu optymalnego rozwiązania zgłoszonego przez Niego problemu.

W sytuacjach nagłych kancelaria świadczy pomoc prawną również w godzinach wieczornych i dniach wolnych od pracy. Na życzenie Klienta spotkanie może odbyć się poza siedzibą Kancelarii.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą kancelarii i do kontaktu.